Maya

PRIME SUSPECT MAYA

39714778 10157599021669348 3515374905791086592 n

°18/08/2015
Llanfarian Maddy (Happy) x Skjerna BC Jim
LOSH 
ISDS BE/

Driekleur (mogelijk drager van bruin)

HD: te jong
ED: vrij
SD: vrij 
rug: te jong
CEA DNA vrij door ouders
TNS: nog te testen
IGS: nog te testen
SN: nog te testen
Jaarlijkse ogentest pracea, cataract - Ecvo vrij 15/11/18

Socialisatietest behaald juni '17
Agility: graad 1
Schapendrijven: in opleiding

Maya is een dochter van onze Jim, het is een pittige tante, vrolijk pupje.
Ze is ondertussen begonnen met schapendrijven en agility, in beide disciplines vertoont ze veel aanleg en inzet !

Als alles goed gaat, zal ze 2020/21 een nestje krijgen met de bedoeling om er zelf een pup uit aan te houden !